Wpływ temperatury wody na dietę

Jak temperatury wody może wpłynąć na dietę? 

W licznych badaniach oceniano wpływ spożywania różnych napojów na wyniki sportowe, jednak niewiele jest prac poświęconych znaczeniu temperatury spożywanego napoju dla wydolności fizycznej sportowców.

W przedstawionym badaniu uczestniczyło 45 dorosłych, aktywnych fizycznie mężczyzn, wykonujących dwie 60-minutowe sesje treningowe. Uczestnicy badania spożywali losowo wodę o temperaturze pokojowej 22°C lub 4°C, a następnie mierzono im temperaturę ciała, co 15 minut. Mężczyzn poddano trzem testom trwającym do wyczerpania (ćwiczenia siłowe, skoki i jazda rowerem).

Temepratura wody, a efektywność ćwiczeń 

Podczas treningu, zarówno po spożyciu wody o temperaturze 4°, jak i 22°C, stwierdzono podwyższenie temperatury ciała i znaczny spadek stopnia nawodnienia. Jednak po spożyciu zimnego napoju wzrost temperatury ciała był niższy (o 0,83°C) niż po spożyciu wody o temperaturze pokojowej (o 1,13°C). U uczestników spożywających zimną wodę wzrost temperatury ciała odnotowano dopiero po 30 minutach ćwiczeń, a po spożyciu wody o temperaturze pokojowej już po 15 minutach. Nie wykazano statystycznie istotnego wpływu temperatury spożywanej wody na wytrzymałość podczas skoków i jazdy rowerem, natomiast u osób spożywających zimną wodę stwierdzono niewielki spadek wytrzymałości w czasie ćwiczeń siłowych.

Mimo braku znaczącego wpływu temperatury spożywanej wody na wytrzymałość, autorzy badań sugerują, że opóźniony wzrost temperatury ciała u osób spożywających zimne napoje może mieć pozytywny wpływ także w innych rodzajach ćwiczeń, nieobjętych tym eksperymentem.
Jeżeli chcesz poprawić swoje sportowe osiągnięcia, skorzystaj ze specjalnej oferty dla sportowców.